Top Instellingsapotheken in heel Nederland werken samen. Gericht op het delen van lokale kennis en regionale netwerken. Top Instellingsapotheek heeft de kennis, de slagkracht en de innovatiekracht om samen met de (zorg)instelling het welzijn van hun cliënten te bevorderen.

 

Periodiek brengen we een TOPIC uit. Een onderwerp van gesprek, een nieuwsbericht, een casus vanuit de praktijk. Om met en van elkaar te leren.

Een TOP Instellingscasus uit de praktijk. Om van en met elkaar te leren. TOPIC 3 gaat over het ontzorgen van de arts in de voorbereiding en de uitvoering van een euthanasieverzoek. TOP Instellingsapotheek: Groot in zorg, aandacht voor speciaal....

Het IVM hield dit voorjaar een enquête over medicatieveiligheid in de gehandicaptenzorg. Het resultaat? Een nuttige Top 5 met verbeteracties in het medicatieproces. Om met en van elkaar te leren....

Een TOP Instellingscasus uit de praktijk. Om van en met elkaar te leren. TOPIC 2 gaat over de kennis van en ervaring met VTGM. En een frisse, analytische blik. Resultaat? Een vaccinatieteam dat veiliger en prettiger kan werken. ...

West-Brabantse apothekers schieten zorginstellingen en GGD te hulp bij de vaccinatiecampagne. Ze helpen bij het klaarmaken van de vaccins tegen het coronavirus, wat een specialistische vaardigheid is. Instellingsfarmacie gaat verder. ...

Een TOP Instellingscasus uit de praktijk. Om van en met elkaar te leren. Deze TOPIC gaat over het inzetten van Covid-noodpakketten. Het resultaat? De cliënt kan direct starten met medicatie, de voorschrijver en apotheek besparen kostbare tijd....

Alle ontwikkelingen bij zorginstellingen vragen om een andere manier van organiseren en samenwerken dan we gewend waren. Een interview met Martin Woltermann van TOP Instellingsapotheek Apotheek FarmaZorg Breda. ...

De Corona crisis heeft ons er bewust van gemaakt hoe goed de relatie met zorginstellingen is. Een interview met Manon Snels, apotheker/specialist instellingsfarmacie bij TOP Instellingsapotheek Vlaslant te Valkenswaard. ...

TOP Instellingsapotheek is een nieuw initiatief van specialisten instellingsfarmacie. Zorginhoudelijk regionaal/lokaal georganiseerd en logistiek landelijk gefaciliteerd. Met steeds het professionele zorgoog gericht op het welzijn van cliënten in (zorg)instellingen....